2 Temmuz 2015 Perşembe

SQL Kodları ile veritabanı oluşturma,tablo oluşturma,veri ekleme,veri güncelleme,veri silme işlemleri

Veri  Tabanı Oluşturma

Sql kodu ile veri tabanı oluşturmak için  CREADE  DATABASE komutu kullunılmaktadır.

Kullanımı


creade database deneme 

Yukarıdaki sql kod ile deneme isimli sir veri tabanı oluşturduk.


Tablo OluşturmaAşağıdaki SQL kodları sql ekranına yazdırıp çalıştırdığı zaman öğrenci adında bir tablo oluşturulur ve bu tablonun sütunları ogr _no,Adı, Soyadı olarak tanımlanmış olur .CREADE DATABASE öğrenci (

ogr_no INT,
Adı VARCHAR (15),
Soy adı VARCHAR(15))


Veri EklemeBir tabloya  yeni veri eklemek için INSERT  deyimi kullanılı. INSERT deyimi, INTO ve VALUES ifadeleriyle birlikte kullanılır ve tabloya yeni veri eklemesi sağlanır.

Tablodaki tüm alanlara değer girilecekse , tablo isminden sonra sütün isimlerinin belirtilmesine gerek yoktur. Çünkü bu tür durumda tablodaki tüm alanlara veri girirşi sağlanmış olacaktır.


Az önce oluşturduğumuz tabloya şu şekilde  veri ekleyebililriz:

INSERT  INTO ogrenci(ogr_no,adı,soyadı) vaules ('134415000','unal','kaplan')


Veri Güncelleme Belirtilen tablodaki alanların değerleri belirtilen ölçütlere göre değişmek için sir güncelleme sorgusu oluşturmak gerekir. Bunun için UPDATE deymi kullanılır.

Az önce oluşturduğumuz verinin ismini değiştirelim.


UPDATE ogrenci SET adı = 'şeydanur' WHERE ogr_no=134415000Veri SilmeBir tabloda bulunan kayıt veya kayıtların istenildiği zaman silinmesi mümkündür.

Tablolarda silme işlemi gerçekleştirmek için DELETE komutu kullanılır. DELETE komutu kullanırken FROM eki ile birlikte  tablo ismi yazılarak hangi tablodan veri silinmesi  istenildiği belirtilebilir.WHERE deyimi ile de verilerin silinmesi koşulu belirlenir
Eğer WHERE ifadesi ile bir koşul belirlenmezse tablodaki tüm kayıtlar silineceğinden WHERE kulanmaya dikkat edilmesi gerekmektedir.DELETE FROM ogrenci  WHERE ogr_no='134415000'

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder