10 Temmuz 2015 Cuma

PhpMyAdminin Açılımı
         "w" harfi  etkinleştirilir. Sonra  adımlar izlenir.


  

                                                      
                                                                81 yazılıp kaydedilir ve  aşağıda gördüğünüz  "w" işaretine  tıklanır. oradan              "phpMyAdmin" seçilir. 


       Aşağıdaki sarı  ile gösterilmiş  yere  localhost:81  yazılır.  Enter 'a basılır.

   phpMyAdmin'e  hoş geldiniz.
9 Temmuz 2015 Perşembe

MYSQL Operatörler


İSİM
TANIM
AND,&&
Mantıksal VE
=
Bir değer atamada (UPDATE işlemleri gibi.)
: =
Bir değer atamada karşılaştırma işlemlerinde.
BETWEEN x AND y
X ve Y arasındaki değerleri belirler.
BINARY
Sayıların ikilik sayı sistemine göre işlem yapılır.
&
İki bit bloğundaki tüm bitleri sırasıyla VE bağlacı ile işleme sokmak için kullanılır.
~
Sayının binary değerinin tersini alır.
|
İki bit bloğundaki tüm bitleri sırasıyla VEYA bağlacı ile işleme sokmak için kullanılır.
^
Belirtilen karakterlerden olmayacak şekilde bir tek harf yerine kullanılır.
CASE
  Kosula göre işlem yapma
  DIV
  Tamsayı bölme.
  /
  Bölme operatörü
  < = >
  Eşitlik karşılaştırma yapar.
  =
  Belirtilen değere eşit olanlar.
  >=
  Belirtilen değerden büyük veya eşit olanlar.
  > 
  Belirtilen değerden büyük olanlar.
  IS NOT NULL
  Null değerine sahip olmayanları tanımlar.
  IS NOT
  Doğru, yanlış veya bilinmeyen değerlerin değiline karşı mantıksal değer sunar.
  IS NULL
  Belirtilen alanların NULL olanlarını seçmek için kullanılır.
  IS
  Doğru, yanlış veya bilinmeyen değere karşı mantıksal değer sunar.
  << 
  Bir bit bloğu üzerinde sola kaydırma işlemi o blok üzerindeki tüm bitler sol pozisyona geçer.
  <=
  Belirtilen değerden küçük veya eşit olanlar.
  < 
  Belirtilen değerden küçük olanlar.
  LIKE
  Belirli bir kalıba uygun olan bilgileri seçmek için kullanılır.
  -
  Çıkarma operatörü
  % or MOD
  Herhangi bir yazı yerine geçer.
  NOT BETWEEN x AND  y
  X ve Y arasında olmayan değerleri belirler.Yani X’ten küçük Y’den büyük değerler.
  ! =,<>
  Belirtilen değere eşit olmayanlar.
  NOT LIKE
  Belirli bir kalıba uygun ifade olan bilgileri seçmek için kullanılır.
  NOT REGEXP
  Komples sözdizimine sahip olmayan ifadeleri bulmak için kullanılan bir tekniktir.
  NOT, !
  Mantıksal DEĞİL
  ||,OR
  Mantıksal VEYA
  +
  Toplama operatörü
  REGEXP
  Komples sözdizimine sahip ifadeleri bulmak için kullanılan bir tekniktir.
  >> 
  Bir bit bloğu üzerinde sağa kaydırma işlemi o blok üzerindeki tüm bitler bir sağ pozisyona geçer.
  RLIKE
  REGEXP  ile aynı işleve sahip.
  SOUNDS LIKE
  Sese göre arama yapar.
  *
  Çarpma opera
  _
  Bir tek karakter yerine geçer.
  XOR
  Özel VEYA DEĞİL

  JOİN ' lerin KULLANIMI  İlk önce iki tane tablomuz olsun bunlar:    


         
        

                                                                                                       1.tablo(tablo adi:öğrenci)
                                                                                                                 2.tablo(tablo adi :bölüm)

  INNER JOIN:iki tablonun kesişimini döndürür.  SELECT *FROM bölüm INNER JOIN   öğrenci ön bölüm.bid=öğrenci.bid                                                                                           INNER JOIN EKRAN ÇIKTISI
  (Tabloda bidler eşit olanları yazdırdı.Eğer hiç bölüme kayıtlı öğrenci olsaydı onu tablomuda görüntülemeyekti.)

  LEFT JOIN:Bir tablodaki tüm kayıtlar ile tablodaki birleştirme koşulunu sağlayan kayıtları döndürmek istersek left join kullanırız.

  SELECT* FROM Bölüm LEFT JOIN  öğrenci Ön bölüm.eyili=öğrenci.o_yılı

                                                                                      LEFT JOIN EKRAN ÇIKTISI
  Tabloda eyili  ve o_yili sütunlarını karıştırıp eşit olanları ekrana yazdırdı.eşit olmayanlara "NULL"(boş) yazdırdı.)  RIGHT JOIN: left ve right arasındaki fark tüm kayıtların seçileceğini tablonun sağdaki mi yoksa soldaki mi olacağını belirtiyor.

  SELECT * FROM BÖLÜM RIGHT JOIN öğrenci ön bölüm eyili  =öğrenci.o_ yili
                                                                        Righ Joın Ekran Çıktısı  (tabloda o_yili ve eyili sütunlarını karşılaştırıp eşit olanları ekrana yazdırdı. eşit olmayanlara "NULL"(BOŞ)yazdırıdı.)


  MYSQL GİRİŞ
  MySQL, altı milyondan fazla sistemde yüklü bulunan çoklu iş parçacıklı (multi-threaded), çok kullanıcılı (multi-user), hızlı ve sağlam (robust) bir veritabanı yönetim sistemidir.


  UNIX, OS/2 ve Windows platformları için ücretsiz dağıtılmakla birlikte ticari lisans kullanmak isteyenler için de ücretli bir lisans seçeneği de mevcuttur. Kaynak kodu açık olan MySQL'in pek çok platform için çalıştırılabilir ikilik kod halindeki indirilebilir sürümleri de mevcuttur. Ayrıca ODBC sürücüleri de bulunduğu için birçok geliştirme platformunda rahatlıkla kullanılabilir. Geliştiricileri, 500'den fazlası 100 milyon üzeri kayıt içeren 10.000 tablodan oluşan kendi veritabanlarını (200 terabyte civarında veri) MySQL'de tuttuklarını söylüyorlar.


  MySQL, tuttuğu tablolarla çok kullanıcılı sistemlerde söz konusu olan erişim hakları sorununu başarılı bir şekilde çözmektedir. MySQL'in 4.0 sürümü ile birlikte "transaction" desteği, 4.1 sürümüyle birlikte de alt sorgu desteği eklenmiştir. Bugün ise MySQL 5.0 ve 6.0 sürümlerinin isimlerini çok daha sık duymaktayız.


  Ayrıca "veri tutarlılığını (referential integrity)" sağlama işinin programcıya bırakılması tercih edilmiştir, ancak bu bir dezavantaj olarak görülmeyebilir. Çünkü pek çok veritabanı programcısı VTYS'lerdeki veri tutarlılığı'nın esnek olmayan, zorlayıcı bir özellik olduğunu düşünmektedir.

  Php'de Mysql ile Veritabanından Veri Çekme  PHP ile MySQL bağlantısı kurma ve veri ekleme işlemlerini anlatmıştım. Bu yazıda MySQL veritabanından veri çekmeyi anlatıyorum.
  İçinde dersler bulunan ders adında bir tablomuz olsun. Tablomuzun içeriği aşağıdaki gibidir

     Aşağıdaki kod ile verileri çekiyorum.
  <?php
  error_reporting(0);
  $host="127.0.0.1";
  $user="root";
  $şifre="";
  $db=@mysql_connect($host,$user,$şifre,"kullanıcılar")or die("HATA;".mysql_error());
  @mysql_select_db("kullanıcılar",$db);
  if($db)
  echo1;
  else
  echo2;
  $sorgu=mysql_query("selcet*from kullanıcı");
  while($yazdır=mysql_fetch_array($sorgu))
  {echo"Bilgi".$yazdır[0].$yazdır[1].$yazdır[2].$yazdır[3]."<br;"}?>
  Php MY Admin'de Veritabanı Kurulumu  Geçen yazılımda php my admine bağlandık. şimdi veri tabanı oluşturucaz kırmızı çerçeve içerisine alınan veri tabanları sekmesine tıklıyoruz.


  Aşağıda gördüğünüz gibi bir ekran sizi karşılayacak.Yeni veritabanı oluştur yazan bölüme veritabınımızın ismini yazıyoruz.  Oluştur butonuna tıkladığımızda aşağıdaki gibi işlemin doğru gerçekleştiğini bildiren bir uyarı göreceksiniz.

  Veritabanımız oluştuktan sonra sol taraftaki menüde gözükecektir.Tablo işlemlerini yapmak için üzerine tıklıyoruz.


  Açılan sayfada adı yazan bölüme veritabanında oluşturacağımız tablonun adını ve sütün sayısını giriyoruz.Daha sonraki uygulamalarda bu veritabanını kullanacağımız için resimdeki gibi doldurmanızı tavsiye ederim.Daha sonraki bireysel çalışmalarınızda isteğinize göre düzenleyebilirsiniz.


  Son olarak yukarıdaki gibi bir sayfa bizi karşılayacak.Kırmızı çerçeveli alandaki bölümlerin herbiri tablonun sutunlarını ifade etmektedir.Basit olarak veritabanı oluşturmayı anlattım.  8 Temmuz 2015 Çarşamba

  MYSQL'de Bazı Fonksiyonlar


  mysql_connect();


  Mysql'i sunucuya bağlanmak için kullanılır.

  Kullanım Şekli;

  $baglantı=mysql_connect($mysqlhostu,$kullanıcıadı,$mysqlsifresi);

  mysql_close();


  Mysql'i sunucuyla bağlantısını keser.Veritabanını kapatır.

  Kullanım Şekli;

  mysql_close($baglantı);


  mysql_select_db();


  Hangi veritabanı ile işlem yapacaksak onu seçmemize  yarayan fonksiyondur.

  Kullanım Şekli;

  mysql_select_db($veritabanı_adı);


  mysql_query();

  Veri tabanında komut çalıştırmaya yarar.

  Kullanım Şekli;

  /*mysql_guery fonksiyonu ile mysql kodumuzu işleme soktuk.Eğer başarılı olursa true(istisnalar hariç)başarısız olursa false değeri dönöcektir.*/


  mysql_error();

  Veritabanına bağlantı yaptıktan sonra hata varsa görüntüler.

  Kullanım Şekli;

  mysql_error($link)


  mysql_affected_rows();


  Bir veritabanı sorgusunda etkilenen satır olup olmadığını geriye 1 ve 0 olarak değer halinde döndürür.

  Kullanım Şekli;


  mysql=affected_rows();

  mysql_fetch_array();


  Sorgudan dönen sonuçları dizi değişkeni olarak alır.

  Kullanım Şekli;

  $listele_mysql_fetch=array($sorgu);//$listele değişkenine dizi şeklinde aktarımı

  mysql_fetch_object();


  Sorgudan dönen sonuçları nesne olarak alır.

  Kullanım Şekli;

  objecmysql_fetch_object(int result,int[result_typ]);